VARTIAINEN, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 477
Datum beviljat 13.11.1992