TIDSTRÖM, BRITA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 476
Datum beviljat 13.11.1992