TAMMELIN, NILS-JOHAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 475
Datum beviljat 13.11.1992