TALLQVIST, PATRICK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 474
Datum beviljat 13.11.1992