SVANSTRÖM, TUIJA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 472
Datum beviljat 13.11.1992