SVANSTRÖM, JAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 471
Datum beviljat 13.11.1992