SUNDBERG, JYRKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 469
Datum beviljat 13.11.1992