ORRE, KURT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 466
Datum beviljat 13.11.1992