NYSTRÖM, HARRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 465
Datum beviljat 13.11.1992