NYMAN, MORITZ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 464
Datum beviljat 13.11.1992