NYBONDAS, TOM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 463
Datum beviljat 13.11.1992