NIINIKOSKI, SEPPO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 462
Datum beviljat 13.11.1992