MONTELL, GÖRAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 460
Datum beviljat 13.11.1992