MONNBERG, BENGT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 459
Datum beviljat 13.11.1992