LINDBLAD, KAI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 458
Datum beviljat 13.11.1992