LEHTONEN, YRJÖ M

Förtjänsttecken Brons
Nummer 457
Datum beviljat 13.11.1992