JAKOBSSON, WALTER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 5