LEHTONEN, ANNA-MARIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 456
Datum beviljat 13.11.1992