LEHTO, SAMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 455
Datum beviljat 13.11.1992