LANDGREN, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 454
Datum beviljat 13.11.1992