LAMPPU, JUHA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 453
Datum beviljat 13.11.1992