LAIHO, JARKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 452
Datum beviljat 13.11.1992