KYTÖLÄ, RAGNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 451
Datum beviljat 13.11.1992