KRYKOV, VALERI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 450
Datum beviljat 13.11.1992