KORHONEN, KALEVI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 449
Datum beviljat 13.11.1992