KEMI, LEINO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 448
Datum beviljat 13.11.1992