JOHNSSON, RON

Förtjänsttecken Brons
Nummer 447
Datum beviljat 13.11.1992