BJÖRKQUIST, VICTOR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 4