JOHANSSON, HANS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 446
Datum beviljat 13.11.1992