HORKAMA, KEIJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 445
Datum beviljat 13.11.1992