HIENONEN, RAIMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 444
Datum beviljat 13.11.1992