HAMBERG, MATTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 443
Datum beviljat 13.11.1992