HALLBÄCK, JOHAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 442
Datum beviljat 13.11.1992