GABRIELSSON, HANNU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 441
Datum beviljat 13.11.1992