FINNE, JOHN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 439
Datum beviljat 13.11.1992