FALCKEN, JOEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 438
Datum beviljat 13.11.1992