FALCK, LEO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 437
Datum beviljat 13.11.1992