DAMSTÉN, HARRY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 435
Datum beviljat 13.11.1992