DAHLSTRÖM, GEORGE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 434
Datum beviljat 13.11.1992