BOYKO, DARREN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 433
Datum beviljat 13.11.1992