BJÖRKSTÉN, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 432
Datum beviljat 13.11.1992