BACK, TOMAS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 431
Datum beviljat 13.11.1992