AHLROOS, PERTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 430
Datum beviljat 13.11.1992