ANDERSSON, LOTTA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 429
Datum beviljat 13.11.1992