ALEKSEEW, VALERI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 428
Datum beviljat 13.11.1992