WINBERG, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 427
Datum beviljat 07.11.1987