WEGELIUS, TIINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 426
Datum beviljat 07.11.1987