VIRTANEN, MARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 425
Datum beviljat 07.11.1987