VARMA, OLAVI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 423
Datum beviljat 07.11.1987