URONEN, ESKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 422
Datum beviljat 07.11.1987